Articles in Taxonomy

Cyclische triaxiaalproef


Cyclische triaxiaalproef

Met deze proef kan het effect van wegverkeer op ongebonden, korrelvormige materialen die in funderingen en onderfunderingen zijn toegepast, in het laboratorium worden gesimuleerd:

Microtextuurmeter

De «Road profiler» voor het meten van macro- en microtextuur

Meting van de nachtzichtbaarheid (retroreflectie) van wegmarkeringen bij droog weer (RL)

De nachtzichtbaarheid is de lichtsterkte die een automobilist op 30 m afstand waarneemt afkomstig van een oppervlakte-eenheid van de bemonsterde markering en per eenheid van verlichtingssterkte van de markering, terwijl deze markering wordt belicht door de zeer schuin invallende lichtbundel van de koplampen van het voertuig. De nachtzichtbaarheid wordt net als de dagzichtbaarheid uitgedrukt in mcd lx-1 m-2. In bestekken worden voor nieuwe markeringen retroreflecties geëist tussen 100 en 300 mcd lx-1 m-2 voor witte markeringen en tussen 80 en 200 mcd lx-1 m-2 voor gele. Sommige witte markeringen geven initieel retroreflecties van 500 mcd lx-1 m-2 en meer. De meetapparatuur waarover het OCW beschikt is een RL2000 van de firma DELTA en wordt eveneens nader beschreven in informatieblad N56 van het OCW.

Contact: 

Fotometrie van wegmarkeringen – OCW-informatieblad N56

Het OCW heeft sedert 1994 twee toestellen in gebruik waarmee de zichtbaarheid van wegmarkeringen kan worden beproefd volgens de Europese norm EN 1436:2007. Beide toestellen meten de luminantie van markeringen onder de hoek (vastgesteld op 2,29°) waaronder de automobilist een markering ziet die zich 30 m voor hem uit bevindt.

Contact: 

Meting van de dagzichtbaarheid (Qd) van wegmarkeringen

Het resultaat van deze meting, de dagzichtbaarheid, is de lichtsterkte die een automobilist op 30 m afstand waarneemt, afkomstig van een oppervlakte-eenheid van de bemonsterde markering en uitgedrukt per eenheid van verlichtingssterkte van de markering bij diffuse belichting. Diffuse verlichting valt te vergelijken met natuurlijk daglicht onder een bewolkte hemel of straatverlichting bij nacht. De dagzichtbaarheid wordt uitgedrukt in mcd lx-1 m-2. Typische waarden voor dagzichtbaarheid liggen voor nieuwe witte markeringen tussen de 100 en 200 mcd lx-1 m-2. Op het beton, dat lichter gekleurd is, wordt doorgaans een hogere initiële waarde geëist dan op asfalt, omdat naast de absolute dagzichtbaarheid ook het contrast van de markering met het wegdek van belang is. De meetapparatuur waarover het OCW beschikt is een Qd30 van de firma DELTA en wordt nader beschreven in informatieblad N56 van het OCW.

Contact: 

Pagina's