Ons YouTube-kanaal

Welkom op BRRC

Vacature - Laborant (m/v)

Ben je dynamisch, gedreven, praktisch ingesteld en heb je een passie voor laboratoriumwerk? Ben je geboeid door onderzoek, ontwikkeling en experimenten?
Dan word jij misschien onze nieuwe collega die als laborant (m/v) het team in Sterrebeek komt versterken.

Dossier 19 – Duurzaam renoveren door toepassing van scheurremmende lagen bij asfaltoverlaging van betonwegen – Het OCW blikt terug op enkele proefprojecten

Kerntaken (1)

>>

De zoektocht naar duurzame technieken voor onderhoud en renovatie is een constante uitdaging voor de wegenbouw. Een van de mogelijkheden is de aanbrenging van een scheurremmende laag op gescheurde betonplatenverhardingen alvorens deze met asfalt te overlagen.
Met deze techniek kan worden verhinderd dat scheuren of voegen van de bestaande betonweg snel doorgroeien. In het verleden is gebleken dat bij asfaltoverlaging zonder scheurremmende laag of stabilisatie van de betonplaten scheuren gemiddeld 2 tot 3 cm per jaar doorgroeien. Dit wil zeggen dat bij overlaging met 4 tot 5 cm asfalt zonder scheurremmende laag scheuren en voegen doorgaans na twee jaar opnieuw aan het oppervlak zichtbaar zijn. Dergelijke scheuren worden reflectiescheuren genoemd.
Het OCW heeft in het verleden een aantal proefvakken met verschillende soorten van scheurremmende lagen aangelegd, om de doeltreffendheid op lange termijn na te gaan. Sommige proefvakken werden meer dan tien jaar gevolgd. In dit dossier worden de resultaten van deze monitoring toegelicht.

Contact: 

OCW-winteropleiding Duurzame wegen – Productie, controle en uitvoering – Donderdag 24 januari – donderdag 28 maart 2019

De wintermaanden komen er weldra aan, en dan weet u dat u op het OCW kunt rekenen voor een nieuwe editie van de Winteropleiding. Sinds 2004 presenteren wij u in de maanden januari tot maart een vier- of vijfdaagse basiscursus om uw kennis van de wegenbouw upto-
date te houden en te netwerken met de mensen uit onze sector.

OCW Mededelingen 116

Kerntaken (1)

>>

 • Agenda
  Spring mee op de digitale trein en kom naar Digital Construction Brussels 2018
  Woensdag 24 en donderdag 25 oktober 2018 – Thurn & Taxis, Brussel
  Wij zijn er ook!
  OCW-winteropleiding Duurzame wegen Productie, controle en uitvoering
  Donderdag 24 januari – donderdag 28 maart 2019
 • Nieuwe OCW-publicaties
 • Het gehalte aan organische stoffen van grond: resultaten van het MATOSOL-project
 • Vorst-dooiweerstand van wegenbeton in aanwezigheid van dooizouten - Eerste resultaten van het GELAVIA-project
 • Gustave Magnelprijs 2014-2018
 • Sint-Truiden pilotstad in project om toegankelijkheid voetpaden te meten
 • In memoriam

Natuursteenverhardingen - OCW Aanbevelingen A 95

Kerntaken (1)

>>

In een project voor de inrichting van openbare ruimte wordt natuursteen doorgaans gekozen omdat hij een historische of esthetische aanblik biedt.

SN 49 - Synthese van de kennis en praktijken in verband met nachtelijke wegwerkzaamheden

Kerntaken (1)

>>

In de loop van 2015 kreeg het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (OCW) via zijn Comité voor het Programma een verzoek van de Direction générale opérationnelle Routes et Bâtiments du Service public de Wallonie (SPW) om de voor- en nadelen van werken buiten de gebruikelijke arbeidsuren, in het bijzonder ’s nachts, in de wegenbouw objectief te proberen in te schatten.

Workshop Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw – Pierres & Marbres Wallonie

Op 17 september vond in de Moulins de Beez te Namen de workshop “Natuursteenverhardingen verfraaien onze straten en openbare ruimten - als ze vakkundig worden aangebracht!” plaats. Deze workshop werd georganiseerd door het OCW en Pierres & Marbres Wallonie en richtte zich tot iedereen die betrokken is bij de inrichting van openbare ruimten. Ze zette ook de lancering van de nieuwe publicatie natuursteenbestratingen van het OCW de nodige luister bij.

Sint-Truiden pilotstad in project om de toegankelijkheid voetpaden te meten

Het stadsbestuur van Sint-Truiden en het Opzoekingcentrum voor de Wegenbouw (OCW) gaan samen een screening van alle voetpaden binnen de vesten van Sint-Truiden uitvoeren. De meting zal het comfort van de bestrating bepalen en zo een objectief beeld geven van de toegankelijkheid van de voetpaden.

Contact: 

Beheersystemen voor secundaire en lokale wegennetten – De OCW-systematiek – Meetmethode MN94

Kerntaken (1)

>>

De kunst van wegbeheer bestaat erin tijdig te investeren in technisch verantwoord onderhoud, dat het tevens mogelijk maakt op lange termijn met zo min mogelijke financiële middelen de prestaties die van de weg worden verlangd, te blijven leveren.

Contact: 

Pagina's